Tuote

         Ilmankie1

VIMIN – korvausilmalaitteen avulla vältytään ulkoilman sisäänottoon liittyviltä  veto-, pöly- ja meluhaitoilta.

Patentoitu Vimin-korvausilmaventtiili poikkeaa oleellisesti kaikista muista lämmityspatterin yhteyteen sijoitetuista laiteratkaisuista.

VIMINin ansiosta sisään tuleva ilma lämpiää ensisijaisesti huoneilmaan sekoittumalla, eikä siis pääasiallisesti patterin lämpöön perustuen.

VIMIN -laitetta on asennettu eri puolille maata vuodesta 1997 lähtien jo noin 50 000 kappaletta ja se sopii loistavasti etenkin peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen.

Myös vanhojen sairaaloiden potilashuoneiden ilmanvaihtoa voidaan helposti ja edullisesti parantaa Vimin-ilmanvaihtoventtiileillä. Laitteiden puhtaanapito ja tarvittaessa jopa laitteiden desinfiointi on helpoisti järjestettävissä.

Ilmanvaihtoventtiiliä on myös mahdollista käyttää pienten puhdastilojen kuten sähkökeskusten tai tietokonehuoneiden suodattavina sisäänpuhalluslaitteina.

Doweb Oy