Asennus

VIMIN -korvausilmanlaitteen asentaminen peruskorjauskohteessa

1. Vaihe

asennusmitat1
Tarkasta vanhan lämmityspatterin sijainti ulkoseinään nähden sekä kannakkeiden sijainti.

Kotelon (paksuus 40 mm) ja patterin väliin tulee jäädä 5 mm virtausrako.

Mikäli vanhat kannakkeet sattuvat laitekotelon kohdalle, on niiden sijoittelua muutettava.

2. Vaihe

patteri_pois1
Tarkista patterin vanhat putkitukset. Selvitä syntyykö tarvittava väli ilman erillisiä s-mutkaosia.

Vanha patteri irrotetaan lämpöjohtoputkista ja kannakkeista.

Patteri siirretään sivuun odottamaan takaisinasennusta.

3. Vaihe

poraus
Ulkoseinään porataan läpivientiaukko seinään asennettavaa läpivientiputkea varten.

Läpivientiaukon asennuskorkeus on noin 90…150 mm patterin yläreunasta putken keskelle.

Mikäli putki joudutaan sijoittamaan huollon kannalta liian syvälle, voidaan käyttää lisävarusteina saatavia Vimstaaki-jatkososia.

 4. Vaihe

lapivienti_01
Ulkosäleiköllä varustettu läpivientiputki asennetaan esimerkiksi ikkunan kautta.

Seinäaukon ja putken välit tiivistetään sopivalla tiivistekitillä.

5. Vaihe

liitantakaulus_01
Jotta korvausilmaa ei tulisi ulkoseinän eristevälistä, tiivistä tarvittaessa kitillä sisäseinän ja läpivientiputken välinen liitos.

Laitteen tiivisteellinen sisäliitin työnnetään seinäkanavaan.

Laitekotelo työnnetään aivan seinään kiinni.

6. Vaihe

kiinnitys_vas
Vimin-korvausilmaventtiilin laitekotelo kiinnitetään seinään molemmista päädyistä ruuvi & brikka kiinnityksellä.

Kiinnitystarvikkeet tulevat laitetoimituksen mukana.

Doweb Oy